เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

                                       ข่าวประชาสัมพันธ์          

       

      

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวลำพู แรงเขตจิต Young Smart Farmer ปี 2563 ตำบลห้วยม่วง ได้มอบผลผล

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวลำพู แรงเขตจิต Young Smart Farmer ปี 2563 ตำบลห้วยม่วง ได้มอบผลผล...

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ นายจักรพงศ์ มานะดี นวส.ชำนาญก

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ นายจักรพงศ์ มานะดี นวส.ชำนาญก...

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ นายจักรพงศ์ มานะดี นวส.ชำนาญก

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ นายจักรพงศ์ มานะดี นวส.ชำนาญก...

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ นายจักรพงศ์ มานะดี นวส.ชำน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ นายจักรพงศ์ มานะดี นวส.ชำน...

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายจักรพงศ์ มานะดี และนางสาว

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายจักรพงศ์ มานะดี และนางสาว...

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภุผาม่าน มอบแหนแดงแก่เกษตรกร เพื่อนำไปขยายพันธุ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภุผาม่าน มอบแหนแดงแก่เกษตรกร เพื่อนำไปขยายพันธุ...

more...

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

    

งานฟิวเดย์อำเภอภูผาม่าน 2561

       ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร       อำเภอภูผาม่าน

     แนะนำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม      ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน

 

"ลงแขกเกี่ยวข้าว...รับลมหนาวปลายนา"

 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประกวด ศจช. ดีเด่น ระดับเขต