เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

+

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมแสดงบนเวทีในงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมส่งดสริมการเกษตร

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. หญิงยุภารัตน์...

จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Future DOAE ที่เดินทางไปต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 15 - 20 กันยายน 2561 นายประจัญ ขันพิมล พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. หญิงยุภารัตน์ พนมพรม ...

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. หญิงยุภารัตน์ ...

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อล

วันที่ 13 กันยายน 2561 คณะทำงานฝ่ายวิจัยได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 โครงการวิจัยและพัฒน...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนลำปลายมาศ และสหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 14 กันยายน 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนลำ...

ชี้แจงโครงการการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา 2 ล้านไร่ ปี 61/62

วันที่ 14 ก.ย. 61 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย นางสาวลักขณา เมืองแวง นวส.ชำนาญการ ...

more...

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

    

งานฟิวเดย์อำเภอภูผาม่าน 2561

       ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร       อำเภอภูผาม่าน

     แนะนำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม      ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน