เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

                                       ข่าวประชาสัมพันธ์          

       

      

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร ประชุ

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร ประชุ...

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร ดำเนิน

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร ดำเนิน...

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ ม

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ ม...

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายจักรพงษ์ มานะดี นวส.ชำนาญ

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายจักรพงษ์ มานะดี นวส.ชำนาญ...

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายจักรพงษ์ มานะดี นวส.ชำนาญ

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายจักรพงษ์ มานะดี นวส.ชำนาญ...

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายจักรพงษ์ มานะดี นวส.ชำนาญการ น

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายจักรพงษ์ มานะดี นวส.ชำนาญการ น...

more...

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

    

งานฟิวเดย์อำเภอภูผาม่าน 2561

       ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร       อำเภอภูผาม่าน

     แนะนำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม      ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน

 

"ลงแขกเกี่ยวข้าว...รับลมหนาวปลายนา"

 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประกวด ศจช. ดีเด่น ระดับเขต