เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

       ข่าวประชาสัมพันธ์

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นางสาวฤทัยกานต์ แผ้วชำนาญ

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นางสาวฤทัยกานต์ แผ้วชำนาญ...

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายภานุพงศ์ อินต๊ะ นัก

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายภานุพงศ์ อินต๊ะ นัก...

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นางสาวฤทัยกานต์ แผ้วชำนาญ พ

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นางสาวฤทัยกานต์ แผ้วชำนาญ พ...

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอุดม ราศรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ดำเนิน

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอุดม ราศรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ดำเนิน...

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอุดม ราศรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ประชุม

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอุดม ราศรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ประชุม...

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ...

more...

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2564 ถอดบทเรียน ศพก. ปี 2564 ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรอำเภอภูผาม่าน

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2561 แนะนำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกาตรอำเภอภูผาม่าน ลงแขกเกี่ยว ข้าวรับลมหนาวปลายนา

 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประกวด ศจช. ดีเด่นระดับเขต