เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์                 

      

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานเ...

ติดตามผลการดำเนินงานศูนยข้าวชุมชนตำบลห้วยม่วง

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นยอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมาให้นางสาวลักขณา เมืองแวง นวส.ชำนาญการ ต...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่อง...

ออกเยียมเยือนและเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจส่งผักเข้าจำหน่ายกับ Makro

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับผู้จัดหาสินค้าการเกษตร ออกเยียมเย...

ออกเยี่ยมเยือน/มอบหัวเชื้อไตรโครเดอร์มา บิวเวอเรีย และเมตาไรเซียม ให้แก่กลุ่มผู้ปลูกผักสูงอายุ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นางสาวลักขณา เมืองแวง และนางสาวฤทั...

เยียมเยือนและเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจส่งผักเข้าจำหน่ายกับ Makro

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน เยียมเยือนและเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มเ...

more...

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

    

งานฟิวเดย์อำเภอภูผาม่าน 2561

       ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร       อำเภอภูผาม่าน

     แนะนำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม      ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน

 

"ลงแขกเกี่ยวข้าว...รับลมหนาวปลายนา"

 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประกวด ศจช. ดีเด่น ระดับเขต