เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

+

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจโครงการตามนโยบายของภาครัฐ

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต...

เยียมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่19พย.2560 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน นายคมเพชร ครสิงห์ นายกอบต.ห้วยม่วง พร้อมด้วย กลุ่ม...

ท่องเที่ยวเชิงเกษ๋ตร อำเภอภูผาม่าน

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน เชิญชวนท่องเที่ยวสวนดาวเรือง ชมสวนเกษตรกร น้ำตกตาดทิดมี ค่าบริการ 250 บา...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับสมาชิก ศพก. ภูผาม่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงา...

ปรับปรุงภูมิทัศน์

วัันที่5พย.2560 ท่องเที่ยว เชิงเกษตร ...."ปรับปรุ่งภูมิทัศน์"... ศพก.อำเภอภูผาม่าน ถ้ำผาว...

เตรียมวัสดุดิบการแปรรูปกล้วย

วันที่ 4พย.2560 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน เตรียมคน วัตถุดิบ ตลาดพร้อม การแปรูปกล้วย ตำบ...

ประชุม ก.ช.ภ.อ.ภูผาม่าน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉ...

ประชาสัมพันธ์ กล้วยหอมทอง

วันที่3พย.2560 เวลา11:00น. นายพยุง เหล็กดี นาอำเภอภูผาม่าน นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...