เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

                                       ข่าวประชาสัมพันธ์          

       

      

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์หนอน FAW ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ม.7 ต.วังสวาบ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายจักรพงศ์ มานะดี ลงพื้นที่สำรวจแ...

ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด ประบปรุงบำรุงดินก่อนเริ่มการผลิตพ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายจักรพงศ์ มานะดี นักวิชาการ...

ลงพื้นที่สำราวจและติดตามโรคใบด่างมันสำปะหลัง ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายจักรพงศ์ มานะดี นักวิชาการ...

ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสุระศักดิ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต...

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ของนางสี สระแพงน้อย เกษตรก

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโคร...

ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีนายสุระศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอภูผาม่านเป็นประธานในพิธี ต

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ มานะดี นักวิชาการส่...

more...

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

    

งานฟิวเดย์อำเภอภูผาม่าน 2561

       ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร       อำเภอภูผาม่าน

     แนะนำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม      ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน

 

"ลงแขกเกี่ยวข้าว...รับลมหนาวปลายนา"

 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประกวด ศจช. ดีเด่น ระดับเขต