popup

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านโคกไม

12 ก.ค.59 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน นำเกษ...

ร่วมงานแสดงผลงานและสินค้าเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท นำคณะเจ้าหน้าที่และ Young Smart Fa...

เตรียมความพร้อมในการขอใบรับรองแหล่งผลิต(ใบ Q) และ จ่ายปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์เพ

6 ก.ค..59 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภารัตน์ พนมพรม ...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (FIELD DAY) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

30 มิ.ย.59 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (FIELD DA...

เปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 ก

29 มิถุนายน 2559 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายสามารถ ปิ่นเมือง ปลัดอำเภอหัวหน้าก...

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิปี25559

21 มิถุนายน 2559 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายสามารถ ปิ่นเมือง ปลัดอำเภอหัวหน้าก...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...