เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

+

ข่าวสารและกิจกรรม

งานภารกิจ วันที่ 24 มกราคม 2561

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าดังต่อไปนี้ เ...

ออกตรวจเยียมให้คำแนะนำเกษตรกร

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน ตรวจ เยี่ยมชม ให้คำแนะนำ แปลงกระ...

โรงเรียนเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเก...

จัด ทำข่าว ถ่ายทำ ประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 ธค.2560.เวลา13:00 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน พร้อมนายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่...

ติดตาม สถานะการณ์ การผลิตกล้วยน้ำหว้า

วันที่13ธค2560เวลา 16.00น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประจัญ ขันพ...

ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจโครงการตามนโยบายของภาครัฐ

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต...

เยียมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่19พย.2560 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน นายคมเพชร ครสิงห์ นายกอบต.ห้วยม่วง พร้อมด้วย กลุ่ม...

ท่องเที่ยวเชิงเกษ๋ตร อำเภอภูผาม่าน

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน เชิญชวนท่องเที่ยวสวนดาวเรือง ชมสวนเกษตรกร น้ำตกตาดทิดมี ค่าบริการ 250 บา...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...