เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

+

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 11/2561 และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที...

การประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเ...

การศึกษาดูงาน Agritechnica ASIA 2018 และงาน Horti ASIA 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2561 นายประจัญ ขันพิมลเกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. หญิง ยุภารั...

เตรียมการประกวดและคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2561 สาขาพีชสวน

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายไพฑูรย์ ศรีช่วย ห้วหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนายปรเมศน์ ศรี...

ต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้...

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษต

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เ...

more...

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

    

งานฟิวเดย์อำเภอภูผาม่าน 2561

       ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร       อำเภอภูผาม่าน

     แนะนำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม      ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน