เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

+

ข่าวสารและกิจกรรม

นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปล

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช บริเวณลำห้วยสังฆยวน บ้านนาฝาย หมู่ที่ 2 ต

ในวันที่ 18 ต.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิต...

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน จัด one day trip

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. หญิงยุภารัตน์ พ...

ประชุมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน เข้าร่วมประชุม ...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ...

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้...

more...

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

    

งานฟิวเดย์อำเภอภูผาม่าน 2561

       ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร       อำเภอภูผาม่าน

     แนะนำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม      ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน