เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์                         

+

ข่าวสารและกิจกรรม

ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2562 หลักสูตรการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและสาร

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายจักรพงศ์ มานะดี ร่วมกับศูนย์...

กิจกรรมสานพลัง สูงวัยรับใช้สังคมระดมปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับ ศพก.อำเภอภูผาม่าน ร่วมต้อนรับคณะศึกษา...

พิธี "เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วั

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายชินกร แก่นคง นายอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบลประจำเดือน ธันวา

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่ว...

พิธีเปิดงานวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย นางสาวลักขณา เมือ...

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ...

more...

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

    

งานฟิวเดย์อำเภอภูผาม่าน 2561

       ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร       อำเภอภูผาม่าน

     แนะนำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม      ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน

 

"ลงแขกเกี่ยวข้าว...รับลมหนาวปลายนา"

 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประกวด ศจช. ดีเด่น ระดับเขต