เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สินค้า OTOP

 

ผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
อำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

 

ชื่อผลิตภัณฑ์สินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง

จุดเด่นของสินค้า

ผู้ผลิต/ที่อยู่/โทรศัพท์/โทรสาร

ประเภทสินค้า
เครื่องดื่ม/อาหาร

 

 

 


- สมุนไพรชงดื่ม

- กลุ่มที่  1 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.6 ต.ห้วยม่วง
- กลุ่มที่  2  บ้านห้วยเตย ม.7 ต.ห้วยม่วง
- กลุ่มที่  3 บ้านห้วยซ้อ ม.5 ต.ห้วยม่วง

สมุนไพรชงดื่มสำเร็จรูป  สามารถชงละลายดื่มได้
ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็น

กลุ่มที่  1  นางวงเดือน พรมชมชา  ศูนย์สมุนไพรบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.6 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทร.0-1471-9761
กลุ่มที่  2  นางสานิตย์  สีเนหะ  กลุ่มอาชีพสมุนไพร บ้านห้วยเตย ม.7 
ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทร.0-6236-0102
กลุ่มที่  3  นางสถิต  ทนทาน  กลุ่มแม่บ้านห้วยซ้อมิตรสัมพันธ์ ม.5 
ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทร.0-1743-0263

- ข้าวเกรียบสมุนไพร
- กล้วยอบสมุนไพร

- กลุ่มที่  1 บ้านวังสวาบ ม.1 ต.วังสวาบ

ข้าวเกรียบที่ผสมด้วยสมุนไพร
ทำให้มีกลิ่นหอมและมีรสชาดดี

กลุ่มที่  1  นางอุเทน  ยศจำรัส  กลุ่มแปรรูปเกษตร  ม.1 ต.วังสวาบ 
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทร.0-1942-9204

ประเภทผ้าเครื่องใช้

 

 

 

- พรมเช็ดเท้า  /ผ้าห่มจากเศษผ้า 
- ชุดกีฬา

- กลุ่มที่  1 บ้านนาท่าลี่ ม.4 ต.นาฝาย 
- กลุ่มที่  2  บ้านหนองบัวทอง  ม.8 ต.โนนคอม

ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 
ราคาย่อมเยา

กลุ่มที่  1  นางใบคะนอง  โยธาธรรม ม. 4 ต.นาฝาย  อ.ภูผาม่าน  
จ.ขอนแก่น 
โทร.  -
กลุ่มที่  2   นางกุหลาบ  นาคมั่น 
ม.8 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
โทร.  -

- กระด้ง   กระติบข้าว

- บ้านป่ากล้วย ม.5        ต.โนนคอม

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  สานเป็นเครื่องใช้  ราคาย่อมเยา

นางสมพาน   แก้วกัลยา ม.5 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
โทร.  -

29 ตุลาคม 58 14:34:07