เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 11/2561 และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 11/2561 และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบส่งเส...

การประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ...

การศึกษาดูงาน Agritechnica ASIA 2018 และงาน Horti ASIA 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2561 นายประจัญ ขันพิมลเกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. หญิง ยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ...

เตรียมการประกวดและคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2561 สาขาพีชสวน

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายไพฑูรย์ ศรีช่วย ห้วหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนายปรเมศน์ ศรีทนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางอรวรรณ ...

ต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเ...

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษต

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการสร้างทักษะและส่ง...

งานแถลงข่าวการจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ และ ...

เยี่ยม "ไร่พอเพียง" ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายคมเพชร ครสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ลงพื...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก"

วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 ว่าที่ ร.ต. หญิง ยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การ...

ตรวจเยี่ยม "การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำ ผาน้ำทิพย์"

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับคณะกรรมการฯไทยนิยมยั่งยืน อำเภอภูผาม่าน รับผิดชอบตำบลห้วยม่วง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ย...