เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ประชุมวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ...

ติดตามผลการดำเนินงานศูนยข้าวชุมชนตำบลห้วยม่วง

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นยอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมาให้นางสาวลักขณา เมืองแวง นวส.ชำนาญการ ติดตามผลการดำเนินงานศูนยข้าวชุมชนตำบลห้วยม่วง...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ...

ออกเยียมเยือนและเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจส่งผักเข้าจำหน่ายกับ Makro

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับผู้จัดหาสินค้าการเกษตร ออกเยียมเยือนและเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจส่งผ...

ออกเยี่ยมเยือน/มอบหัวเชื้อไตรโครเดอร์มา บิวเวอเรีย และเมตาไรเซียม ให้แก่กลุ่มผู้ปลูกผักสูงอายุ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นางสาวลักขณา เมืองแวง และนางสาวฤทัยกาต์ แผ้วชำนาญ นวส.ปฏิบัติการ ออกเยี่ยมเยือน/มอบ...

เยียมเยือนและเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจส่งผักเข้าจำหน่ายกับ Makro

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน เยียมเยือนและเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจส่งผักเข้าจำหน่ายกับ Makro ในพื้นที่ต...

ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ถั่วเหลืองตำบลโนนคอม

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นางสาวลักขณา เมืองแวง นวส.ชำนาญการ และนางสาวฤทัยกานต์ แผ้วชำนาญ นวส.ปฏิบัติการ ติด...

จัดเวทีสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อและจำหน่ายผักผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษให้แก่ศูนย์การค้า Makro

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายชินกร แก่นคง นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับคุณกรรณิการ์ ปางรังสี ผู้จั...

ร่วมงานลงแขกเกี่ยวถั่วเหลือง ศูนย์ถั่วเหลืองตำบลโนนคอม

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายอุดม ราศรี เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นางสาวฤทัยกานต์ แผ้วชำนาญ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมงานลงแขกเกี่ยวถั่วเหลือง ณ แปลงถั่วเหลื...

ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ...