เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปล

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้...

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช บริเวณลำห้วยสังฆยวน บ้านนาฝาย หมู่ที่ 2 ต

ในวันที่ 18 ต.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช บ...

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน จัด one day trip

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. หญิงยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สมาชิ...

ประชุมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เพื่อวางแผ...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันส...

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่ และประชาชนชาวอำเภอภูผาม่าน ร่วมกิจกรรมบริจาคโ...

การประชุมกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายพยุง เหล็กดี นอภ.ภูผาม่าน จัดการประชุมกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือน ต.ค.2561 ...

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตร

วันที่ 30 กันยายน 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ...

จัดเวทีประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกร โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 30 ต.ค. 61 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภารัตน์ พนมพรม นวส.ปฏิบัติการ นายจักรพงศ์ มานะดี นวส.ปฏิบัติการ และนางสาวฤทั...

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ติดตามงาน ศพก. และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. หญิงยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนาย...