เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับ ศพก.อำเภอภูผาม่าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ศพก. เพื่อรองรับการเป็น

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับ ศพก.อำเภอภูผาม่าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ศพก. เพื่อรองรับการเป็น 50 แหล่งท่องเที่ยวต้องชม...

อบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพิ่มมู๔ลค่าภาคเกษตร ปี 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ได้จัดอบรมอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพิ่มมู๔ลค่าภาคเกษตร ปี 2561กิจกรรมอบรมถ่ายทอ...

มอบปัจจัยการผลิต อัอยชำข้อ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2561

วันที่ 26 มี.ค.2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน และนางสาวลักขณา เมืองแวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิต อัอยชำข้อ ตามโคร...

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง แปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั้ง ประธานศพก. และเกษตรอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบั...

จัดอบรมเกษตร เรื่อง"การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การผลิตพืช ทดแทนให้เกษตรกร

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา09:00น. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จัดอบรมเกษตร เรื่อง"การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การผลิตพืช ทดแทนใ...

รับและตรวจสอบ ปัจจัยการผลิต อัอยชำข้อ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน ปี

วันที่ 22 มี.ค.2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน ได้มอบหมายให้ นางสาวลักขณา เมืองแวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับและตรวจสอบปัจจัยการ...

ลุ่มปลูกผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน

วันที่19มีนาคม2561 ดูงาน กลุ่มปลูกผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน เรื่อง "การตลาดนำการผลิต"บ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา16.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเวทีแลกเปลี่ยน

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา16.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ก...

งานตรุษไท" อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

งานตรุษไท" อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่16-19มีนาคม2561 ผลผลิตทางการเกษตร เข้า ประกวด ตัดสินวันที่ 16 มีนาคม2561...

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ร้อยแก่นสารสินธุ์

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ร้อยแก่นสารสินธุ์...