เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจโครงการตามนโยบายของภาครัฐ

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. หญิงยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร...

เยียมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่19พย.2560 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน นายคมเพชร ครสิงห์ นายกอบต.ห้วยม่วง พร้อมด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ปลอดสารเคมี ต.ห้วย...

ท่องเที่ยวเชิงเกษ๋ตร อำเภอภูผาม่าน

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน เชิญชวนท่องเที่ยวสวนดาวเรือง ชมสวนเกษตรกร น้ำตกตาดทิดมี ค่าบริการ 250 บาท/ท่าน โดยรถดีโก้ง(รถสาลี) ระยะทางจำนวน 3 กิโลเมต...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับสมาชิก ศพก. ภูผาม่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหมอดินอาสา จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี จ...

ปรับปรุงภูมิทัศน์

วัันที่5พย.2560 ท่องเที่ยว เชิงเกษตร ...."ปรับปรุ่งภูมิทัศน์"... ศพก.อำเภอภูผาม่าน ถ้ำผาวงเดือน(บ่อน้ำศักสิทธิ์) ทางขึ้น ลง ช่วยกันคนละไม้ ...

เตรียมวัสดุดิบการแปรรูปกล้วย

วันที่ 4พย.2560 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน เตรียมคน วัตถุดิบ ตลาดพร้อม การแปรูปกล้วย ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น...

ประชุม ก.ช.ภ.อ.ภูผาม่าน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ก.ช.ภ.อ ภูผาม่าน โดยอำเภอภูผาม่า...

ประชาสัมพันธ์ กล้วยหอมทอง

วันที่3พย.2560 เวลา11:00น. นายพยุง เหล็กดี นาอำเภอภูผาม่าน นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ตำบลห้ว...

ติดตาม การปลูกแตงกวา 1/11/2560

วันที่1พย.2560 ติดตาม การปลูกแตงกวา สินค้าปลอดภัย สู่มาตราฐาน (GAP) ขับเคลื่อน สุ่เกษตรอินทรีย์ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ณ บ้านพุ่อตู้ บ้านทรัพย์ส...

จัดนิทรรศการเนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน สมาชิก ศพก. ภูผาม่าน ร่วมกันจัดนิทรรศก...