เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2562 หลักสูตรการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและสาร

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายจักรพงศ์ มานะดี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดขอ...

กิจกรรมสานพลัง สูงวัยรับใช้สังคมระดมปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับ ศพก.อำเภอภูผาม่าน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs ๑๑ ธนาคารออ...

พิธี "เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วั

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายชินกร แก่นคง นายอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร พนักงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบลประจำเดือน ธันวา

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ...

พิธีเปิดงานวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย นางสาวลักขณา เมืองแวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพ...

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน เข้าร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังห...

จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม "วันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี"

วันเสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ นางสาวลักขณา เมืองแวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรร...

ประชุมสมาชิกแปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่ง

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แล...

การจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม "วันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ด

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่...