เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

งานภารกิจ วันที่ 24 มกราคม 2561

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าดังต่อไปนี้ เวลา 08.30 น. ว่าที่ ร.ต หญิงยุภารัตน์ พนมพรม นัก...

ออกตรวจเยียมให้คำแนะนำเกษตรกร

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน ตรวจ เยี่ยมชม ให้คำแนะนำ แปลงกระหล่ำปลี 3ไร่ ในพื้นน้ำผุดตาดเต่า บ้านวังผาดำ ตำบลว...

โรงเรียนเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ครั้งที...

จัด ทำข่าว ถ่ายทำ ประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 ธค.2560.เวลา13:00 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน พร้อมนายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับTV NBTขอนแก่นได้จัด ทำข่า...

ติดตาม สถานะการณ์ การผลิตกล้วยน้ำหว้า

วันที่13ธค2560เวลา 16.00น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย นายคมเพชร ครสิงห์...

ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจโครงการตามนโยบายของภาครัฐ

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. หญิงยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร...

เยียมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่19พย.2560 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน นายคมเพชร ครสิงห์ นายกอบต.ห้วยม่วง พร้อมด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ปลอดสารเคมี ต.ห้วย...

ท่องเที่ยวเชิงเกษ๋ตร อำเภอภูผาม่าน

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน เชิญชวนท่องเที่ยวสวนดาวเรือง ชมสวนเกษตรกร น้ำตกตาดทิดมี ค่าบริการ 250 บาท/ท่าน โดยรถดีโก้ง(รถสาลี) ระยะทางจำนวน 3 กิโลเมต...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับสมาชิก ศพก. ภูผาม่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหมอดินอาสา จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี จ...

ปรับปรุงภูมิทัศน์

วัันที่5พย.2560 ท่องเที่ยว เชิงเกษตร ...."ปรับปรุ่งภูมิทัศน์"... ศพก.อำเภอภูผาม่าน ถ้ำผาวงเดือน(บ่อน้ำศักสิทธิ์) ทางขึ้น ลง ช่วยกันคนละไม้ ...