เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง

วันที่13ตุลาคม2560 อำเภอภูผาม่าน ได้มีการส่งเสริม การปลูกกล้วยหอมทอง โดยยึดหลัก ..."การตลาดนำการผลิต" ... เป็นการเชื่อมโยง ผู้ซื้อกับ กลุ่ม...

ส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง

วันที่13ตุลาคม2560 อำเภอภูผาม่าน ได้มีการส่งเสริม การปลูกกล้วยหอมทอง โดยยึดหลัก "การตลาดนำการผลิต" เป็นการเชื่อมโยง ผู้ซื้อกับ กลุ่มเกษตรกร ...

จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

วันที่10 ตุลาคม2560 เวลา 14.30 น.. อำเภอภูผาม่าน ร่วมกิจกรรม..กับ จังหวัดขอนแก่นจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี...

ต้อนรับ คณะนักท่องเที่ยว

วันที่10 ตุลาคม2560 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูผาม่าน ... ต้อนรับ คณะนักท่องเที่ยว คณะที่2 เดินมาท่องเทียว จากอำเภอชุ...

ประกวด ศจช.บ้านนาน้ำซำ

ประกวด ศจช.บ้านนาน้ำซำ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก. มอบหมายให้ นางวชิรา ไฝเจริญมงค...

ส่งเสริมการเสริม การเลี้ยงต่อ

ส่งเสริมการเสริม การเลี้ยงต่อ ตลาดมีความต้องการมาก ขายส่งกก.ละ500บาท ต้องสั่งล่วงหน้า มีเฉพาะฤดูกาล... ผู้เลี้ยงต้องมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะตัว (ห้ามลอกเ...

โครงการ9101

โครงการ9101 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จำนวน5ตำบล(ชุมชน) 8โครงการ งบประมาณ12,500,000บาท "ได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ" ตามแผนงานการใช้เงิน และกา...

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่านพร้อมภริยา นายประจัญ ขันพิมล หน.เกษตรอำเภอภูผาม่าน นายเฉลิม ทาตา กำนันตำบลห้วยม่วง ร่วมวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเ...

จัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยม...

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านโคกไม

12 ก.ค.59 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน นำเกษตร ผู้นำชุมชน ทั้ง 42 หมู่บ้านของอำเภอภูผาม่าน ศึก...