เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับและตรวจสอบ ปัจจัยการผลิต อัอยชำข้อ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน ปี

วันที่ 22 มี.ค.2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน ได้มอบหมายให้ นางสาวลักขณา เมืองแวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับและตรวจสอบ ปัจจัยการผลิต อัอยชำข้อ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2561 ที่ บ้านโนนสะอาด ม.4  ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จำนวน 60,000 ถุง เกษตรเป้าหมาย 15 ราย

   

22 มีนาคม 61 14:55:43