เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตร เรื่อง"การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การผลิตพืช ทดแทนให้เกษตรกร

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา09:00น. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จัดอบรมเกษตร เรื่อง"การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การผลิตพืช ทดแทนให้เกษตรกร              " ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี2561 ณ.สนง.เกษตรอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 29 ราย

    

26 มีนาคม 61 15:28:49