เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง แปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั้ง ประธานศพก. และเกษตรอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง เชื่อมโยงการตลาด สินค้าเกษตร ณ.ศพก.อำเภอภูผาม่าน บ้านนาน้ำซำ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น. วันที่ 25 มีค. 2561

    

26 มีนาคม 61 15:44:46