เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลวังสวาบ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561  นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ นายจักรพงศ์ มานะดี นวส.ปฏิบัติการ  จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนวังสวาบ ณ หอประชุมหมู่บ้านโนนเตาเหล็ก  โดยมีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 250 คน

 

 

 

 

25 กรกฎาคม 61 21:28:04