เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (Protecd Area Committee:PAC) ประจำปี 2561

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายประจัญ  ขันพิมล  เกษตรอำเภอภูผาม่าน  เข้าประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (Protecd Area Committee:PAC) ประจำปี 2561              ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน เป็นประธานการประชุมฯ

 

 

25 กรกฎาคม 61 21:41:46