เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมชี้แจ้ง "หลักการเขียนโครงการฯ" โครงการส่งเสริมร้างทักษะและสร้างอาชีพทางการเกษตร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน เเละเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุม และมีการประชุมชี้แจ้ง "หลักการเขียนโครงการฯ" โครงการส่งเสริมร้างทักษะและสร้างอาชีพทางการเกษตร กับตัวแทนชุมชน จำนวน 2 ชุมชน (ตำบล) คือ ชุมชนภูผาม่าน และชุมชนโนนคอม  เป้าหมายคือผู้นำชุมชน  จำนวน 40 คน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

25 กรกฎาคม 61 21:49:33