เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ชี้แจงโครงการการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา 2 ล้านไร่ ปี 61/62

วันที่ 14 ก.ย. 61 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย นางสาวลักขณา เมืองแวง นวส.ชำนาญการ และนางสาวฤทัยกานต์ แผ้วชำนาญ นวส.ปฏิบัติการ จัดประชุมชี้แจงโครงการการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา 2 ล้านไร่ ปี61/62 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

 

 

 

22 กันยายน 61 23:53:54