เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนลำปลายมาศ และสหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 14 กันยายน 2561 นายประจัญ  ขันพิมล  เกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนลำปลายมาศ และสหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 30 คน โดยมีกำหนดการการดูงาน ดังนี้
          1. ดูงานกลุ่มวิสหกิจชุมชนสมุนไพร บ้านโนนสะอาดต.ห้วยม่วง
          2. ดูงาน ศพก.อำเภอภูผาม่าน เรื่องฐานการเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 7 ฐานเรู้ยนรู้ และแกล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร ของศพก.ฯ
          3. ชมฝูงค้างคาวนับล้าน แล้วเดินทางเข้าที่พักฯเวลา 18.00 น.

 

 

 

 

 

 

 


 

23 กันยายน 61 00:01:30