เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Future DOAE ที่เดินทางไปต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 15 - 20 กันยายน 2561  นายประจัญ  ขันพิมล  พร้อมด้วยว่าที่  ร.ต. หญิงยุภารัตน์  พนมพรม  เข้าร่วมงานสัมมนา The end conference ประจำปี 2561  ณ แอมบาสเดอร์ซิสตี้  จอมเทียน  จังหวัดชลบุรี  และในวันที่ 18 กันยายน 2561  ว่าที่ ร.ต. หญิงยุภารัตน์  พนมพรม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

 

 

 

 

23 กันยายน 61 00:21:43