เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมแสดงบนเวทีในงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมส่งดสริมการเกษตร

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายประจัญ  ขันพิมล  เกษตรอำเภอภูผาม่าน  มอบหมายให้  ว่าที่ ร.ต. หญิงยุภารัตน์  พนมพรม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ร่วมแสดงบนเวทีงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

 

23 กันยายน 61 00:27:01