เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตรียมความพร้อมในการขอใบรับรองแหล่งผลิต(ใบ Q) และ จ่ายปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์เพ

วันที่ 6 ก.ค..59 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง บ้านภูกระแต ตำบลภูผาม่าน เพื่อเตรียม ความพร้อมในการขอใบรับรองแหล่งผลิต(ใบ Q) และ จ่ายปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่ออรองรับประชาคมอาเซียนฯ โครงการปุ๋ยสั่งตัดฯแก่เกษตรกรผู้ร่วม โครงการฯ

    

 

12 กรกฎาคม 59 17:24:51