เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมงานแสดงผลงานและสินค้าเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท นำคณะเจ้าหน้าที่และ Young Smart Farmer (YSF) เข้าร่วมงานแสดงผลงานและสินค้าเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งผลงานเด่นของ YSF อ.ภูผาม่าน คือการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้โดยการเพาะเห็ดขอนขาว

    

12 กรกฎาคม 59 17:31:44