เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านโคกไม

วันที่ 12 ก.ค.59 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน นำเกษตร ผู้นำชุมชน ทั้ง 42 หมู่บ้านของอำเภอภูผาม่าน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านโคกไม้งาม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม และชีวิตต่อไป

    

12 กรกฎาคม 59 17:37:28