เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

     วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมี นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีเปิด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมเพาะกล้าดอกดาวเรืองเพื่อประดับสถานที่ต่างๆ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 60 ภายในงานมีเกษตรกรเข้าร่วมงานทั้งหมด 208 คน และมีการจัดสถานีเรียนรู้ทั้งหมด 6 สถานี ดังนี้ 1. สถานีการปลูกพืชผักปลอดสารเคมี 2. สถานีการผลิตสารชีวภัณฑ์ 3. สถานีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 4. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 5. การทำบัญชีครัวเรือน 6. การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มีการออกร้านค้าขายของทั้งหมด 5 ร้าน ดังนี้ 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปสมุนไพรชงดื่มตำบล ห้วยม่วง 2. กลุ่มแปรรูปข้าวตำบลห้วยม่วง 3. กลุ่มแปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่งตำบลภูผาม่าน 4. กลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยตำบลนาฝาย 5. กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านโนนสว่าง จุดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม และด้านอื่นๆ 4 จุดดังนี้ 1. จุดบริการกาแฟและน้ำดื่มจากสำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย 2. จุดบริการน้ำมะตูม ขนมใส่ไส้ ผลไม้ จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง 3. จุดบริการขนมจีนน้ำยา และนำดื่ม จากองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน 4. จุดบริการความปลอดภัยด้านการจราจร จากเทศบาลตำบลภูผาม่าน

   

    

   

  

  

ภาพ/ข่าว..... สุกัณญา   มาตรมั่น

14 มิถุนายน 60 11:00:03