เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน

      นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่านพร้อมภริยา นายประจัญ ขันพิมล หน.เกษตรอำเภอภูผาม่าน นายเฉลิม ทาตา กำนันตำบลห้วยม่วง ร่วมวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้ วิถีชุมชน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้ชุมชน ต่อไป ****วันนี้เราพร้อมแล้วครับที่จะดูแลคุณและคณะ นักท่องเที่ยววิถีชุมชน คนไทภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ขอบคุณคุณแม่กองเพชร ยืนยาว เปิดบ้านต้อนรับ พร้อมกับข้าวแสนอร่อย ผลไม้สดใหม่ ลำไยหวานฉ่ำ

  

ภาพ/ข่าว .....สุกัณญา  มาตรมั่น

14 มิถุนายน 60 11:03:51