เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ส่งเสริมการเสริม การเลี้ยงต่อ

ส่งเสริมการเสริม การเลี้ยงต่อ ตลาดมีความต้องการมาก ขายส่งกก.ละ500บาท ต้องสั่งล่วงหน้า มีเฉพาะฤดูกาล... ผู้เลี้ยงต้องมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะตัว (ห้ามลอกเรียนแบบ) สนใจติดต่อ ...เครือข่าย ศพก.อำเภอภูผาม่าน บ้านนาน้ำซำ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น วันที่26สิงหาคม2560

  

29 สิงหาคม 60 17:04:50