เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ต้อนรับ คณะนักท่องเที่ยว

วันที่10 ตุลาคม2560 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูผาม่าน ... ต้อนรับ คณะนักท่องเที่ยว คณะที่2 เดินมาท่องเทียว จากอำเภอชุมแพ ชมความ"สวนดาวเรือง น้ำตกตาดทิดมี และท่องเทียวเชิงเกษตร" บ้านดงสะคร่าน ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น.ทุกคนพอใจ ประทับใจ และจะกลับมาเที่ยวอีก.

11 ตุลาคม 60 08:56:16