เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

 วันที่10 ตุลาคม2560 เวลา 14.30 น.. อำเภอภูผาม่าน ร่วมกิจกรรม..กับ จังหวัดขอนแก่นจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตะกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน โดยมี พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 9 (ขอนแก่น) สำนักงานปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก พันเอก สมบูรณ์ ณ หนองคาย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ดร. พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น และ นายสุริยันต์ พิเชฐพงศ์วิมุติ ประธาน ศพก.จังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว

 

12 ตุลาคม 60 09:30:09