เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ท่องเที่ยวเชิงเกษ๋ตร อำเภอภูผาม่าน

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน เชิญชวนท่องเที่ยวสวนดาวเรือง ชมสวนเกษตรกร น้ำตกตาดทิดมี  ค่าบริการ 250 บาท/ท่าน  โดยรถดีโก้ง(รถสาลี) ระยะทางจำนวน 3 กิโลเมตร มีอาหารเที่ยง น้ำดื่ม อาหารว่าง  

14 พฤศจิกายน 60 15:45:25