เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เยียมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

       วันที่19พย.2560 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน นายคมเพชร ครสิงห์ นายกอบต.ห้วยม่วง พร้อมด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ปลอดสารเคมี ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น มาร่วม ตรวจ เยี่ยม ชม กำกับ ดูแล ให้กำลังใจกรรมการ และสมาชิกกลุ่มฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง ในการตัดแต่ง คัค บรรจุกล้วย เพื่อส่ง บริษัท บา นา น่า เจ เข้าจำหน่ายใน เซเว่น อิเลฟเว่น วันนี้. โดยมีรถ มารับ ถึงที่ แหล่งผลิตบ้านเรา..โดยการประสานงานของ "ประชารัฐ จังหวัดขอนแก่น" และทืมงานทุกท่าน.ทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

21 พฤศจิกายน 60 16:22:00