เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจโครงการตามนโยบายของภาครัฐ

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. หญิงยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจโครงการตามนโยบายของภาครัฐ (เยียวยาครัวเรือนละ 3,000 บาท, ส่งเสริมกาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, การปลูกพืชหลากหลาย) ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยมีท่านปลัดอวุโส นายประจวบ จิตคุ้ม ร่วมพบปะพี่น้องเกษตรกร เกษตรกรเป้าหมาย 6 หมู่บ้าน 400 หลังคาเรือนประกอบด้วย ม.2, ม.3, ม.5, ม.7, ม.8, ม.9 ตำบลภูผาม่าน เข้าร่วมรับฟัง ณ วัดศิลาดาษ บ้านนาน้ำซำ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น

8 ธันวาคม 60 12:39:33