เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตาม สถานะการณ์ การผลิตกล้วยน้ำหว้า

วันที่13 ธค 2560 เวลา 16.00น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย นายคมเพชร ครสิงห์ นายก อบต.ห้วยม่วง ติดตาม สถานะการณ์ การผลิตกล้วยน้ำหว้า และกล้วยหอมทอง ของกล้วยวิสหกิจชุมชนกล้วยหอมทองตำบลห้วยม่วง มีต้นกล้วยอยู่ประมาณ30,000ต้น.(80ไร่) เกษตรกร40ราย เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ตั้งแต่เดือน พย.2560เป็นต้นมา ราว5% จำหน่ายให้กับ ชี พี ออย ปักษ์ธงชัย โคราช และ ในชุมชน อำเภอชุมแพ ห้างแฟร์รี่ จังหวัดขอนแก่น และประมาณเดือนมค.-มีค.2560 ผลผลิตจะออกมาก จึงได้ประสานกับกลุ่มฯ เรื่อง ผลผลิตตกเกรด การเเปรูป การตลาด และมีกิจกรรม: แปรูปในกลุ่ม และมีการคาดการณ์ กล้วยในท้องตลาดเยอะราคาไม่สวย ส่งเสริมแปรรูป สามารถเพิ่มมูลค่า ได้อีกหลายเท่าตัว ☆สนใจผลผลิต:ติดต่อที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น...

15 ธันวาคม 60 12:15:10