เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัด ทำข่าว ถ่ายทำ ประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 ธค.2560.เวลา13:00 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน พร้อมนายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับTV NBTขอนแก่นได้จัด ทำข่าว ถ่ายทำ ประชาสัมพันธ์.. "กล่ำปลีชีชั่นอำเภอภูผาม่าน"...การปลูดกระหล่ำปลีอำเภอภูผาม่าน ปี2560/61. พื้นที่ปลูกขณะนี้ 310ไร่ 80ราย 5ตำบล ปลูกมาก2ตำบลนาฝาย วังสวาบ ปลูกมากที่สุด คื่อ บ้านสองคร ตำบลนาฝาย 35ราย175ไร่ สองข้างของลำน้ำเชิญ และที่นา หลังการเก็บเกี่ยวข้าว ขณะนี้ เริ่มตัดส่งขาย ราคาส่ง80บาท/ถุง(10กก.) ลักษณะขาย มีรถขนส่งเอง30ราย ส่งพ่อค้าในชุมชน5ราย ..ตลาด ตลาดศรีเมืองทอง จังหวัดขอนแก่น .ราคา เป็นที่พอใจของเกษตรกรในขณะนี้

21 ธันวาคม 60 11:15:27