เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โรงเรียนเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ครั้งที่ 1 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร โดยกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในอำเภอภูผาม่าน จำนวน 100 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการอบรม

25 ธันวาคม 60 14:34:13