เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกตรวจเยียมให้คำแนะนำเกษตรกร

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561  นายประจัญ  ขันพิมล  เกษตรอำเภอภูผาม่าน  ออกตรวจเยี่ยมชมให้คำแนะนำ แปลงกระหล่ำปลี 3ไร่ ในพื้นน้ำผุดตาดเต่า บ้านวังผาดำ ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

10 มกราคม 61 12:24:46